ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า คณะกรรมการ สรท. ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบในประเทศเป็นสัดส่วนสูง เช่น ผักและผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง กระป๋องและแปรรูป สินค้าเหล่านี้มีการขยายตัวของการส่งออกในปี 2564 แต่มูลค่าการส่งออกเริ่มหดตัวในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2565 และต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยยินดีร่วมกับ ธปท. ดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

Leave a Reply