About

เป้าหมาย

Siamdeposit ก่อตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ ขยายความคิด รวมถึงนำเสนอข่าวสารจากเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น

ข้อตกลงในการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บ siamdeposit ในการอ่านเนื้อหานโยบายในการใช้งานและยืนยันที่จะใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปแปลว่าคุณได้ตกลงในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว

เว็บ siamdeposit พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ข่าวสารและข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความเที่ยงตรง อย่างไรก็ตามทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ความเห็นส่วนตัวของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ถือเป็นส่วนบุคคลและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการการแนะนำหรือชักชวนให้ไปลงทุนใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับข้อมูลในเว็บ

ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวจะมีป้ายหมวดหมู่ที่เขียนว่า “ความคิดเห็น” กำกับไว้

ทางผู้ก่อตั้งแนะนำให้ทางผู้อ่านทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองหรือสอบถามนักลงทุนที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ติดต่อเรา

ติดต่อโฆษณาหรือต้องการโปรโมท (สงวนสิทธิ์สำหรับติดต่อโฆษณาเท่านั้น)

Email :
siamdeposit@gmail.com

ทางเราจะไม่ตอบกลับในกรณี

 • คำถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคนิคการใช้งานระบบซื้อขาย
 • คำถามทางด้านการลงทุน
 • คำขอปรึกษาทั่ว ๆ ไป
 • คำร้องขอให้ช่วยแปลบทความ
 • คำร้องขอให้ช่วยสืบค้นความโปร่งใสของบริษัทหรือผู้ให้บริการอื่น
 • คำร้องขอให้ช่วยโปรโมท หรือโฆษณาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทุกชนิด

ข้อกำหนดและนโยบายของการโฆษณา

1.ต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 • 2.1โฆษณาพรรคการเมือง
 • 2.2โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือแอบแฝง อันส่อเจตนาว่าเป็นเรื่องการเมือง
 • 2.3โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง

3.ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า

 • 3.1โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่อง จะพิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋นอาจพิจารณาลงโฆษณาได้
 • 3.2โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล

4.ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม

 • 4.1โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
 • 4.2โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
 • 4.3โฆษณาขายใบ้หวย
 • 4.4โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการล่อลวงต้มตุ๋น

5.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

6.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ เสียดสี / ล้อเลียน / หมิ่นประมาท / ล่อลวง / ข้อความเท็จ ฯลฯ