ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยแพร่รายงานการประชุมเดือนธันวาคมเมื่อวันจันทร์ โดยระบุว่า ผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เข้าร่วมการประชุม BOJ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการ BOJ เลื่อนการประกาศมติการประชุมออกไป เนื่องจากมีสัญญาณว่า BOJ จะปรับนโยบาย YCC (Yield Curve Control – YCC) ในการประชุมครั้งนี้

ตามรายงานการประชุม การประชุมวันที่ 20 ธันวาคมถูกกำหนดให้ประกาศมติในเวลา 10:51 น. แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลขอให้เลื่อนออกไปเป็นเวลา 11:28 น. ตามเวลาท้องถิ่น มติดังกล่าวได้รับการประกาศในที่สุดเมื่อเวลา 11:54 น. ตามเวลาท้องถิ่น นับเป็นการเลื่อนมติที่ประชุมครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564

การที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นร้องขอให้ BOJ เลื่อนการลงมติในการประชุม สะท้อนความกังวลของพวกเขาว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดการเงิน มติดังกล่าวไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐล่วงหน้า

ในที่สุด ผู้แทนจากกระทรวงการคลังและสำนักคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยอมรับคำอธิบายของ BOJ ว่า การปรับนโยบาย YCC ในที่ประชุมมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกลไกกระตุ้นการเงินอย่างยั่งยืน

ในการประชุมวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของ BOJ ลงมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และตัดสินใจเพิ่มการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็น 9 ล้านล้านเยน (67.5 พันล้านดอลลาร์) ต่อเดือน จากปัจจุบัน 7.3 ล้านล้านเยนต่อเดือน โดยมีเป้าหมายถืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ 0%

แต่ BOJ ยังสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการประกาศขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของรัฐบาลญี่ปุ่นให้อยู่ในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณของการควบคุมนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจากบีโอเจคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำมากมาเป็นเวลานาน

หลังการประชุม ความผันผวนในตลาดการเงินเริ่มชัดเจนขึ้น และ BOJ ตัดสินใจขยายเส้นอัตราผลตอบแทน 10 ปีให้สูงขึ้นจากระดับเดิมที่ +0.25% ซึ่งถูกมองว่าเป็นกรอบที่บิดเบือนเส้นอัตราผลตอบแทนจากปัจจัยพื้นฐานของตลาด บีโอเจระบุว่าได้ตัดสินใจว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขการบิดเบือนดังกล่าวและปรับปรุงกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Reply