กรรมการบริหารของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าตลาดที่คับแคบสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการลดการผลิตโดยผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ได้ทำให้โลกตกอยู่ในวิกฤตพลังงานที่แท้จริงเป็นครั้งแรก

การนำเข้า LNG ของยุโรปเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตสงครามในยูเครน และความต้องการเชื้อเพลิงในจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดตึงตัว โดยจะมี LNG ใหม่เพียง 20 พันล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่ตลาดในปีหน้า

ในขณะเดียวกัน องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) ได้ตัดสินใจลดการผลิตน้ำมันลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน นี่เป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง เนื่องจาก IEA คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้

วิกฤตพลังงานในปัจจุบันจะนำประวัติศาสตร์พลังงานโลกมาสู่จุดเปลี่ยน เพราะจะต้องค้นหาแหล่งพลังงานสะอาด และการสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply