สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งลดลงเหลือ 86.7 จาก 88.0 ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

ปัจจัยกดดันหลักคือจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 กรณี Omicron ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบและพลังงานซึ่งสอดคล้องกับราคาโลก รวมถึงค่าขนส่ง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การนำเข้า การหยุดชะงักของอุปทาน และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้สร้างความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจการค้าโลก

การคาดการณ์สามเดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 97.1 จาก 96.4 ในเดือนมกราคม เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินต่อ และผลผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ภาคการส่งออกของไทยและการผ่อนคลายมาตรการตรวจคนเข้าเมืองภายใต้นโยบาย Test & Go จะช่วยอำนวยความสะดวกในการมาถึงของนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้

Leave a Reply