ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ได้ประกาศลดอัตราส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) เป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบธนาคารและลดต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับภาคธุรกิจ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

PBOC ปรับลด RRR ลง 0.25% สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ยกเว้นสถาบันการเงินที่มีระดับเงินสำรองอยู่ที่ 5% อยู่แล้ว การย้ายครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มสภาพคล่องโดยการปล่อยเงินทุนเพื่อให้กู้ยืม

หลังจากการลด RRR แล้ว RRR เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับสถาบันการเงินของจีนจะอยู่ที่ 7.6% ตามข้อมูลของธนาคารกลาง ก่อนหน้านี้ PBOC ได้ลด RRR ลง 0.25% ในเดือนธันวาคม 2565

การลด RRR เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ธนาคารกลางใช้เพื่อจัดการปริมาณเงินของประเทศและส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวคาดว่าจะให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของจีนกำลังเผชิญกับกระแสลมจากการชะลอตัวของการบริโภคและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เย็นลง

Leave a Reply