จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การเข้าพักโรงแรมในไทยขยายตัวต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 66% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีน ส่งผลดีต่อโรงแรมเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลท่องเที่ยว ธปท. คาดการณ์อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเดือนมี.ค.61 จะอยู่ที่ประมาณ 61%

อย่างไรก็ตาม 67% ของผู้ประกอบการโรงแรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งมาจากแรงงานที่เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น และการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างโรงแรม ปัญหาการขาดแคลนนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่สามารถรองรับได้หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อต่อสู้กับปัญหา ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่กำลังใช้วิธีปรับตัวโดยการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์และเพิ่มการทำงานล่วงเวลา

ผู้ประกอบการเสนอให้จัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวและการจราจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อประเทศ รวมทั้งมี มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก Visa On Arrival (VOA) และเพิ่มความคล่องตัวในการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของ GDP ของประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้จึงมีความสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม ด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและปรับตัวให้เข้ากับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อุตสาหกรรมนี้ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต

Leave a Reply