รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยอมรับว่าภาคการส่งออกของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เขากล่าวที่งาน IBusiness Forum 2023 ว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถูกละเลยมานานหลายปี และต้องการการลงทุนจำนวนมากเพื่อซ่อมแซมและสร้าง เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นประเด็นสำคัญ 3 ประการเกี่ยวกับความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การเติบโต ความมั่นคง และการจ้างงาน เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.8% และอัตราการเติบโตจะเหมาะสมกับประเทศไทยคืออยู่ระหว่าง 4-5% คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆกลับสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% จากมาตรการของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ

เรื่องการจัดทำงบประมาณปี 2567 อาจมีความล่าช้าจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น งบประมาณใหม่คาดว่าจะใช้ได้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ท้าทายอย่างมาก

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการเชิงรุกในการยอมรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและกำลังดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าการลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศเพื่อเพิ่มการเติบโตและความมั่นคง

Leave a Reply