ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.8% เป็น 528.5 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากผู้ซื้อกักตุนข้าวไว้จนล้นตลาด Nguyen Quoc Tuan หัวหน้าศูนย์แอปพลิเคชันดิจิทัลและสถิติการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตร อธิบายว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนกระตุ้นให้ผู้ซื้อนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อกักตุน เนื่องจากเกรงว่าห่วงโซ่อุปทานธัญพืชจะหยุดชะงักอีกครั้ง

นอกจากนี้ ราคาปลายข้าวเวียดนามยังเพิ่มขึ้น 5% จาก 449 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนมกราคมเป็น 457 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติเวียดนามรายงานว่าเวียดนามส่งออกธัญพืช 789,000 ตันในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ คิดเป็นมูลค่า 417.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณลดลง 18.8% และมูลค่าลดลง 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในเดือนมกราคม ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณนำเข้ากว่า 129,000 ตัน มูลค่า 64.55 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 34.6% ของการส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม ผู้ค้าแสดงความกังวลเกี่ยวกับอุปทานโดยอ้างถึงภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในบางประเทศและสถานการณ์ในยูเครนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนธัญพืช

Leave a Reply