ดัชนีผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ผู้เข้าชมเจาะแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งจะเป็นที่มาของนโยบายไม่ต้องอดทนต่อโควิด-19 สอบถามข้อมูลบริการของ Caixin/S&P Global ที่เผยแพร่ออกมาใน 3 เดือนมีนาคมได้ PMI เร็วที่สุดจะได้รอบหก เดือนมีปัจจัยต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและอย่าลืมให้PMI เพิ่มขึ้นเป็น 55.0 ในการรับเพิ่มขึ้นจาก 52.9 ในฤดูร้อนนี้ มีไว้เป็นศูนย์ในเดือนกรกฏาคม 2564

PMI ที่นำ 50 มาฝากผู้ที่ส่งบริการซึ่งส่งผลให้ผู้สำรวจจาก Caixin/S&P Global ใช้สำหรับเผยแพร่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ซึ่งจะทำให้ภาค PMI บริการต่างๆ ไปด้วย 56.3 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 54.4 ในเดือนมกราคมซึ่งจะมีว่าเศรษฐกิจจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19

Leave a Reply