เศรษฐกิจของอินเดียขยายตัว 4.4% ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ตามตัวเลขล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติของอินเดีย (NSO) นับเป็นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565-2566 ของอินเดีย

การเติบโต 4.4% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.6% และยังต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่เห็นในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปีงบประมาณ 2565-2566 ซึ่งอยู่ที่ 13.5% และ 6.5% ตามลำดับ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจอินเดียมีสาเหตุมาจากมาตรการเชิงรุกของธนาคารกลางอินเดียเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ธนาคารกลางได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ

ข้อมูลของ NSO แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของอินเดียซึ่งมีสัดส่วนเกือบหนึ่งในสี่ของ GDP ของประเทศ ขยายตัว 3.1% ในไตรมาสนี้ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมเติบโต 3.9% ภาคบริการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจของอินเดีย ขยายตัว 5.5%

Leave a Reply