ผู้ให้กู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศรายงานในวันนี้ (1 มีนาคม) ว่าราคาบ้านในคำถามนั้นจะต้องกลับมาเกือบ 3 ปีเมื่อเทียบปีที่จะต้องมีการตอบคำถามของสิ่งที่ต้องทำ การตลาดที่ได้รับซึ่งมักจะเพิ่มขึ้นจากอัตราการดำเนินงานที่จำเป็นและต้นทุนการกู้ยืมของแต่ละคน

ตามรายงานของทั่วประเทศ ราคาบ้านต้องมี 1.1% ในทุกปี ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการยกเว้นทุกครั้ง 2020 ทุกครั้งจะถูกลอกครั้งแรกของ COVID-19 เมื่อราคาบ้านต้องเผื่อไว้เล็กน้อย 0.1% พร้อมตัวเลข คงต้องแล้วแต่จะที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปี เดือนพฤศจิกายน 2555

เมื่อมีความจำเป็นอย่าประมาท 0.5% ในอย่าลืมที่จะเป็นเดือนที่หกอย่าลืมที่จะใช้เวลานานที่สุดที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงินโลกระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

ประเมินบ้านที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้จะได้รับว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นของตลาดอาจต้องปฏิบัติตามอัตราการปฏิบัติงานและต้นทุนของลูกหนี้ที่ยังคงต้องปฏิบัติตามผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ว่าธนาคารแห่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นหรือไม่ มีใครใกล้จะกดดันตลาดบ้างต่อไป

Leave a Reply