ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเวียดนามเพิ่มขึ้น 4.31% YoY ในการได้รับการเพิ่มราคา ซึ่งจะต้องมีบริการท่องเที่ยวและอาหารตามรายงานของสำนักงานสถิติเวียดนาม (GSO)

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่ออัตราการติดตามจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้น 10.4% ในการตามมาด้วยราคาที่ตามมา ของบริการด้านความบันเทิง ความบันเทิง และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4.74%

นอกจากนี้ CPI ยังเพิ่มขึ้น 0.45% ในสหภาพโซเวียตและ 0.97% จากหลายอัตราสามีซึ่งไม่รวมราคาอาหาร พลังงานและบริการสาธารณะ เพิ่มขึ้น 4.96% ในลองทำ YoY และ 0.25% จากต้นฤดูร้อน

Leave a Reply