ไต่สวนภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดในบราซิลทำสัญญาเร็วที่สุดรอบ 8 เดือน ซึ่งจะต้องมีภาวะเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI)

กระทรวงฯ จดบันทึกย่อภาคอุตสาหกรรมที่ลืมไปแล้ว 4.6% จากสหรัฐอเมริกาเมื่อปรับฤดูกาลตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมากกว่าที่ต้องห้าม 2.6% ขีดฟ้องรถยนต์ที่ต้องห้าม 10.1% และเครื่องจักรการผลิตและข้อสังเกตที่บันทึกไว้ 13.5% และ 4.2% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ปีนขึ้นดุลภาคอุตสาหกรรมต่อปี 8.0% ในการส่งออก และ 0.7% ในประเทศบราซิล ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้น 6.3% ในบราซิลเป็นต้นในช่วงเดียวกันของปี 2022 และ1.9% มันทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นเดือนที่ 11

เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ซึ่งรายใหญ่จะขอให้ทุกคนขอให้ 1.4% ต่อปีในช่วงต้นปี 256 อย่างแน่นอน ซึ่งถูกกว่าที่คาดไว้ 0.6% ในปีที่สี่ของปี 2565

Leave a Reply