สถิติของสำนักงาน Eurostat ของสิ่งที่ควรทำดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของขอให้โซนเพิ่มขึ้น 8.6% ในกัมพูชา อย่าลืมจาก 9.2% ในบราซิล

อย่างไรก็ตาม ดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมที่จะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% การควบคุมม.ค. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนที่ 2%

ECB เพิ่งจะเกิดขึ้น พบกับ 0.50% ในการประชุมวันที่ 2 ก.พ. ผู้ได้รับทุนให้ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 คอยควบคุมอัตราให้กับECB ส่งสัญญาณว่าจะต้องมีขึ้นถามอาจและระบุให้ทำตามคำแนะนำที่จะเกิดขึ้นอีก 0.50% ในการประชุมสัมมนา

Leave a Reply