กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์รายงานว่าการค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเติบโต 19.42% ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2565-26 ส่งผลให้มูลค่าการค้าทางทะเลของเมียนมาร์เพิ่มขึ้นเป็น 2.22 หมื่นล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าการส่งออกทางทะเลเพิ่มขึ้น 10.21% เป็นมากกว่า 9.22 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่การนำเข้าทางทะเลเพิ่มขึ้น 26.94% เป็นมากกว่า 13 พันล้านดอลลาร์

การค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ของเมียนมาดำเนินการทางทะเล เนื่องจากประเทศมีชายฝั่งทะเลยาว เมียนมาทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ไทย บังคลาเทศ และอินเดีย สินค้าส่งออก ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การประมง แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากป่า รวมถึงสินค้าอื่นๆ

สินทรัพย์ประเภททุน สินค้าขั้นกลาง และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้านำเข้า

จากข้อมูลของกระทรวงฯ ตัวเลขการค้าในต่างประเทศโดยรวมสำหรับช่วงเวลานั้นเกิน 29.3 พันล้านดอลลาร์ โดยการค้าชายแดนคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 7.09 พันล้านดอลลาร์ การค้าทางทะเลที่เฟื่องฟูของเมียนมาร์คาดว่าจะดำเนินต่อไป เนื่องจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เมียนมาร์เป็นคู่ค้าที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆ

Leave a Reply