เรียงลำดับอุปกรณ์การขนส่งรายใหญ่ 3 ราย ของหลายกลุ่มได้แก่ Applied Materials, Lam Research และ KLA กำลังย้ายออกจากจีนไปยังประเทศอื่น2565 กลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกการฟังข้อมูลจากเทคโนโลยีระหว่างซีกซ้ายและจีน

นอกจากนี้บริษัทจะตรวจสอบร่วมกันว่าจะประมาณ 35% ของเครื่องมือการตลาดทั่วโลกหรือไม่ ซึ่งบริษัทได้ย้ายพนักงานประจำประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียหรือเพิ่มสำหรับทุกครั้งไป

อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่บริษัทเหล่านี้ยังคงอยู่ในจีนโดยจะบอกให้ทราบเท่านั้น กฎหมายควบคุมการส่งออกของแต่ละครั้ง สามารถดูได้จากบทความนี้

ฐานข้อมูลของเจ้าของชิปในก่อนหน้านี้ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจดจำระหว่างกัน และจีน และย่อมจะตอบโต้กับเทคโนโลยีของกันและกัน

Leave a Reply