จากรายงานล่าสุด การนำเข้าทางทะเลของสหรัฐฯ จากเอเชียลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของเล่น อัตราค่าขนส่งจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยลดลง 1.31 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต (TEU) ในเดือนธันวาคม ลดลง 23% จากปีที่แล้ว

บริษัทวิจัยด้านลอจิสติกส์ Descartes Datamyne ระบุว่าการลดลงของการขนส่งตู้สินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาจากเอเชียมีแนวโน้มลดลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ การส่งออกจากเอเชียไปยังสหรัฐฯ ได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี และการลดลงดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตลอดทั้งปี 2565 ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลง 4% เป็น 19.64 ล้าน TEU นับเป็นการลดลงประจำปีครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ ไม่กักตุนสินค้าอีกต่อไปเหมือนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลง

Leave a Reply