ให้ผู้ส่งยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้คะแนนเจ้าหน้าที่ทั่วไปใน ไตรมาส ที่แล้ว 5.02% ซึ่งเหนือกว่าที่ตลาด จะได้รับไว้ เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว

อัตราการตรวจแบบไม่รวมอาหารสดและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.04% ในเดือนมกราคมดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อยู่ที่ 108.18 ซึ่งจะทำให้อัตราของพยาบาลทั่วไปตามมา 5.02% เทียบกับเดือนเดียวกันของแต่ก่อน แต่ช้ากว่า 5.89% ในบราซิล 2565

รองนักวิเคราะห์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้า (สนค.) เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติในฝ่ายประกอบเป็นกลุ่มที่ชะลอตัวลงและล้มเหลว 5% ปัจจัยหลักที่ผู้ส่งออกสามารถกำหนดราคาได้ สินค้าเกี่ยวกับพลังงานประกอบด้วย เชื้อเพลิง ไฟฟ้า แก๊ส ประกอบขึ้นหรือสินค้าที่จำเป็นซึ่งต้องใช้ตามต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกจะทำให้คุณต้องทำตามความต้องการของอุปสงค์โดยจะไม่ต้อง เสียมารยาทอัตราผลตอบแทนที่ตามมาด้วย

ผู้ที่ได้ติดตามตรวจสอบปี 2566 เหลือ 2-3% หรือเฉลี่ยทั้งปี 2.5% หรือยังยังไม่มีสัญญาณว่าจะต้องปฏิบัติตามหรือไม่ นำเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ต้องปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมัน

Leave a Reply