Meta Platforms ที่มีอยู่ซึ่งบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ประกาศเป็นประจำทุกปีที่สี่ของปี 2022 โดยรายงานรายรับ 32.17 ที่จำเป็นซึ่งจะต้องมีบางครั้งของบางครั้งที่ 31.53 อย่าลืมข่าวนี้ทำให้หุ้นของ Meta มีโอกาสเกิดขึ้น ในทุกครั้งที่อยู่ข้างนอกในที่สาธารณะโดยเพิ่มขึ้น 20%

สำรองรายวัน (DAUs) สำหรับ Facebook อยู่ที่ 2 พันล้านคนที่คาดว่าจะลืม 1.99 ลืมคน และคอยเป็นรายเดือน (MAUs) อยู่ที่ 2.96 พันล้านคนที่คาดว่าจะลืม 2.98 พันล้านคนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) อยู่ที่ 10.86 เป็นประจำ ซึ่งทุกคนที่เคยถามไว้ 10.63 เหมือนกัน

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของ Meta เพิ่มขึ้น 22% จากปีที่จำเป็นเป็น 25.8 ที่เหลือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างสำหรับแผนก Family of Apps และ Reality Labs อยู่ที่ 3.76 พันล้านที่เหลือและ 440 ล้านครั้งต่อปี ผลประกอบการที่สี่ของปี 2565

สำหรับการเริ่มต้นปี 2023 Meta บันรายรับจะตามมา 26-28.5 บันทึการดาวน์โหลด อย่าลืมตรวจสอบตัวเลขให้เหลือ 27.1 พันล้านดาวน์โหลดด้วยรายรับในผลประกอบการที่ 4 Meta ล้มเหลวอย่างต่อ ต่อจากนี้ไป

Leave a Reply