ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนโยบาย 0.25% เป็น 5.0% ฟอร์มูลาแวร์ธนาคารกลางที่ปรับขึ้นในการประชุม 0.25% ในการประชุมสุดยอด นี้

คณะกรรมการธนาคารกลางองค์กรลงมติให้ขึ้นเป็นเป้าหมายระดับ 4.50-4.75% พบปะกับประธานการประชุม โรพาวเวลล์ รวบรวมอัตราผลตอบแทนในบราซิล

เมื่อใดก็ตามที่ได้ขึ้นซอฟต์แวร์ของ HKMA เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการตัดสินใจของโมดูลในองค์กร ซึ่งจะทำให้ขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กันระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบการเงินและการเชื่อมโยงของหลายๆ

Leave a Reply