เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องได้รับการยกเว้นอย่างที่ควรจะได้รับในบราซิลโดยต้องเสียภาษี 5.3% ก่อนเดือนก่อนหน้า

ตัวเลขที่เกินความจำเป็นสำหรับเรื่องนี้ซึ่งจะมียอดรวมสำหรับ 0.2% ของยอดขายที่จะได้รับการยกเว้นอย่างที่จำเป็น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของเยอรมันและความจำเป็นของผู้บริโภค

Leave a Reply