สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สามารถรายงานดัชนีสำหรับอุตสาหกรรมนี้ (MPI) ยอมให้ 2565 สัญญาอยู่ที่93.89 ลืม 8.19% ลืมช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นเดือนที่ 28 โดยทำตามสัญญาที่จะต้องเสียภาษีที่ 91.21

มาสที่จะได้กำไรจากทั้งปีของปี 2565 อยู่ที่ 0.62% ซึ่งน้อยกว่านี้ที่จะถูกทิ้งไว้ 1.9% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพราะเหตุใดเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นที่จะกลับมาเป็นปกติแต่ก่อนมีเผื่อไว้ตั้งแต่การทิ้งขยะ 2565 การกู้คืนการปิดโรงกลั่นน้ำมันในถาดที่สี่และปริมาตรถาดไดรฟ์ (HDD) ที่ลูกค้าสำรองไว้ 30%

คะแนนการใช้ (CapU) ในที่ที่ผู้ขออยู่ 59.67% ให้คะแนนจาก 61.09% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 คะแนนการใช้ที่จะได้รับโดยเฉลี่ยสำหรับ 12 เดือนแรกของปี 2565 ที่อยู่ 62.61%

รายงานเน้นย้ำย้ำถึงความจำเป็นที่ภาคการผลิตจะต้องมีการตอบคำถามนี้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของเศรษฐกิจที่ตามมาและการผลิตที่น้อยกว่าการทำสัญญาของดัชนี MPI ทำให้เกิดคำถามต่อเศรษฐกิจตามมา และอุตสาหกรรมการผลิตที่จะต้องมีสาระสำคัญต่อไป

Leave a Reply