คณะกรรมการกิจการการค้าและอุตสาหกรรมของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจว่าจีนจะตอบโต้ญี่ปุ่นที่สนับสนุนสหรัฐฯ ในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีน คณะกรรมการเรียกร้องให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หาตลาดใหม่

ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรายงานระบุว่า ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์จะร่วมกับสหรัฐฯ ในความพยายามควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีน จีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “การใช้อำนาจฝ่ายเดียวเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง”

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดนได้บังคับใช้กฎใหม่หลายชุดที่มุ่งจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์การผลิตชิปขั้นสูงของจีน และจำกัดจำนวนชาวอเมริกันที่ทำงานให้กับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของจีน

เพื่อเป็นการตอบโต้ จีนได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเพิกถอนการควบคุมการส่งออกชิปของสหรัฐฯ

Leave a Reply