สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) ประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศขยายตัว 7.2% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 อัตราการเติบโตนี้เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 6.5% และเพิ่มขึ้นจากการเติบโต 7.6% ที่เห็น ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 ขยายตัว 2.4% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 1.5% แต่ต่ำกว่าการเติบโต 2.9% ในไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับทั้งปี 2565 การเติบโตของ GDP สูงถึง 7.6% เกินเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 6.5-7.5% และสูงกว่าการเติบโต 5.7% ในปี 2564

Leave a Reply