ฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้า 4.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้ามากที่สุดในรอบ 3 เดือน อ้างอิงจากสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ สิ่งนี้ผลักดันให้การขาดดุลการค้าทั้งปีเพิ่มขึ้น 38% แตะที่ 58.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 42.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

ในเดือนธันวาคม 2565 การนำเข้าของฟิลิปปินส์ลดลง 9.9% เป็น 10.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งนับเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ในขณะเดียวกัน การส่งออกลดลง 9.7% เหลือ 5.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563

Leave a Reply