Krungthai COMPASS ชี้มูลค่าส่งออกไทยปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว 0.7% จากมาตรการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคของจีนในเดือนม.ค. การกลับมาของภาคการผลิตของจีนคาดว่าจะช่วยบรรเทาแนวโน้มการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปยังจีน

อย่างไรก็ตาม การส่งออกหดตัวในเดือนธันวาคม โดยมีมูลค่า 21,719 ล้านดอลลาร์ หดตัว 14.6% จากเดือนก่อนที่หดตัว 6.0% สินค้าส่งออกทุกประเภท ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ส่งผลให้การส่งออกโดยรวมในปี 2565 ขยายตัว 5.5%

กรุงไทย COMPASS ชี้ปริมาณส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวในอนาคตจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่ราคาส่งออกยังขยายตัวจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราการเติบโตจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและมีแนวโน้มชะลอตัวลง

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2566 จะขยายตัว 1.2% ลดลงจากประมาณการเดิม เนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการเก็บภาษีนำเข้าใหม่ของประเทศคู่ค้าสำคัญ การส่งออกของไทยจะได้ประโยชน์จากมาตรการ ZERO-COVID ของจีนในระดับหนึ่ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะทำให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยลดลง

Leave a Reply