ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) การผลิตน้ำมันดิบของประเทศในเดือนธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 16.87 ล้านตัน

ส่งผลให้การผลิตน้ำมันดิบรวมของจีนในปี 2565 อยู่ที่ 204.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนในเดือนธันวาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 48.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Leave a Reply