จากข้อมูลของ China Gold Association (CGA) จีนผลิตทองคำได้ 372.048 ตันในปี 2565 เพิ่มขึ้นอย่างมาก 43.065 ตันหรือ 13.09% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

แม้จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลของ CGA เปิดเผยว่าการบริโภคทองคำในจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1,001.74 ตันในปีที่แล้ว ลดลง 10.63% จากปี 2564 การบริโภคทองคำรูปพรรณลดลง 8.01% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 654.32 ตัน ขณะที่การลงทุนในทองคำแท่งและเหรียญกษาปณ์ ลดลง 17.23% จากปี 2564 เป็น 258.94 ตัน

ราคาทองคำโลกที่สูงในปี 2565 มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น วิกฤตการณ์ทางการเมือง การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของ CGA ราคาเฉลี่ยต่อปีของ Au9999 ซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์สูงใน Shanghai Gold Exchange เพิ่มขึ้น 4.53% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 390.58 หยวนต่อกรัม

Leave a Reply