สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2565 ตามสถิติ จีนผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 20.4 พันล้านลูกบาศก์เมตรในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้อยู่ที่ 2.1 % ต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในปี 2565 ผลผลิตก๊าซธรรมชาติของจีนเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 217.8 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในทางกลับกัน จีนนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 109.25 ล้านตัน ลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจีนสามารถเพิ่มการผลิตในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าได้

Leave a Reply