สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ได้ประกาศความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (SLRI) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ทั้งสององค์กรได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาอัญมณีโดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ SLRI

ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคกระบวนการตรวจสอบ การสนับสนุนอุปกรณ์ และปัจจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในภาคส่วนอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบอัญมณีและประดับให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ” โดยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ และเรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ” บรรยายโดยผู้จัดการบีมไลน์ที่ 7.2

ความร่วมมือระหว่าง GIT และ SLRI ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำระดับโลก การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น แสงซินโครตรอนจะช่วยรับประกันคุณภาพและความถูกต้องของอัญมณีและโลหะมีค่า ดึงดูดผู้ซื้อและนักลงทุนจากต่างประเทศ

Leave a Reply