กรมพัฒนายางของศรีลังกาประกาศว่าประเทศมีรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 900 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากตัวเลข 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 แต่กรมตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางเป็น 3 พันล้านดอลลาร์ภายใน 2025.

อธิบดีกรมฯ ระบุว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ปากีสถาน เยอรมนี และญี่ปุ่นยังเป็นตลาดหลักสำหรับยางธรรมชาติจากศรีลังกา

ศรีลังกาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยางธรรมชาติชั้นนำของโลก และอุตสาหกรรมยางล้อมีส่วนสำคัญต่อรายได้จากการส่งออกยางของประเทศ ประมาณ 70% ของรายได้จากการส่งออกยางรถยนต์ในปี 2564 มาจากยางรถยนต์

แผนกกำลังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกยางและบรรลุเป้าหมาย 3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568

Leave a Reply