China Electric Power Co., Ltd. บริษัทไฟฟ้าของรัฐของจีน ประกาศแผนการเพิ่มการลงทุนในการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีมูลค่ารวม 5.20 แสนล้านหยวนในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 2022.

ในปี 2565 บริษัทได้ลงทุนทั้งสิ้น 5.09 หมื่นล้านหยวนในการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งดึงดูดการลงทุนทางสังคมได้มากกว่า 1 ล้านล้านหยวน บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังส่งข้ามจังหวัดและภูมิภาคเป็น 300 ล้านกิโลวัตต์ภายในปี 2568 และ 370 ล้านกิโลวัตต์ภายในปี 2573 โดยมากกว่า 50% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาด

นอกจากเป้าหมายอันทะเยอทะยานเหล่านี้แล้ว China Electric Power ยังวางแผนที่จะดำเนินการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ 4 แห่ง และเริ่มก่อสร้างอีก 5 โครงการในปีนี้

China Electric Power ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และให้บริการไฟฟ้าแก่มณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาล 26 แห่งในประเทศจีน ครอบคลุมประชากรกว่า 1.1 พันล้านคน

Leave a Reply