จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดัชนีความเชื่อมั่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMESI) ประจำเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี SMESI อยู่ที่ 55.7 เพิ่มขึ้นจาก 53.8 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน

ผู้อำนวยการ สสว. ชี้การเติบโตในเชิงบวกนี้มาจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ภาคการผลิตและการค้าขยายตัวต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่และเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมดำเนินไปเกือบเป็นปกติตามจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คาดว่าต้นทุนธุรกิจจะดีขึ้นจากราคาพลังงานในกลุ่มเชื้อเพลิงที่ลดลง

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนี SMESI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น ได้แก่ คำสั่งซื้อโดยรวม กำไร การจ้างงาน ปริมาณการผลิต การค้า บริการ และต้นทุน ปัจจัยเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 67.3, 63.3, 51.3, 57.6 และ 41.5 จากระดับ 63.4, 57.5, 50.5, 57.1 และ 41.2 ตามลำดับ ในขณะที่องค์ประกอบการลงทุนชะลอตัวเล็กน้อยเป็น 53.4 จาก 53.8 แต่ยังคงอยู่เหนือระดับพื้นฐานที่ 50

ดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือน อยู่ที่ 55.2 เพิ่มขึ้นจาก 54.6 ซึ่งบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับสู่ระดับปกติ คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการค้าและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภาคสินค้าและบริการ

Leave a Reply