ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 49.7 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน และแตะระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 43.9 ดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานเท่ากับ 47.0 และดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 58.1

ปัจจัยบวก ได้แก่ ยอดค้าปลีกในประเทศ ราคาน้ำมันทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ ส่งผลให้เงินหมุนเวียนในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น และราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวในระดับที่ดี ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นและเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเม็ดเงินต่างประเทศ

Leave a Reply