การส่งออกของไทยลดลง 5.96% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่สูงส่งผลกระทบต่อการบริโภคโดยรวม

สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัว 4.06% ตามการลดลงของเคมีภัณฑ์ พลาสติก และเหล็ก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังคู่ค้าหลักของไทยหดตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (5) ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และ CLMV ขยายตัวต่อเนื่อง

การนำเข้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.57% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) หดตัว 6.86%

Leave a Reply