กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้กล่าวว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของเกาหลีใต้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 และจะเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์เป็นปีที่สองติดต่อกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์ ICT ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 233.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลนี้ในปี 2539

การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 130.9 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเพิ่มขึ้น 28.4% ในปีก่อนหน้า การส่งออกโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 4.9% เป็น 14.7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกจอแสดงผลลดลง 1.0% เป็น 24.4 พันล้านดอลลาร์

เมื่อแยกตามรายประเทศ พบว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ICT ไปยังเวียดนาม สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นเป็นเลขหลักเดียว โดยมีมูลค่าถึง 36.6 พันล้านดอลลาร์ 29.2 พันล้านดอลลาร์ 13.7 พันล้านดอลลาร์ และ 4.4 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ ICT ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 12.9% เป็น 152.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนเกินดุลการค้าของอุตสาหกรรม ICT ของเกาหลีใต้อยู่ที่ 80.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เทียบกับที่เกินดุล 92.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

Leave a Reply