สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) ประมาณการว่าการใช้พลังงานทั้งหมดของสหรัฐจะลดลง 0.9% ในปี 2566 เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตในระดับปานกลางเท่านั้น

ในแนวโน้มพลังงานระยะสั้น (STEO) ในเดือนมกราคม EIA กล่าวว่าจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของ S&P Global ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงของสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 0.5% ในปี 2566 เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัว หลังเซ็นสัญญาในช่วงครึ่งแรกของปี 2566.

รายงานประมาณการปี 2567 ของ EIA คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของสหรัฐที่ประมาณ 1.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้พลังงานทั้งหมด 1.0% ในปี 2567

Leave a Reply