สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีใต้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 20 ปีในปี 2565 ตามรายงาน จำนวนผู้มีงานทำในเกาหลีใต้อยู่ที่ 28.08 ล้านคนในปี 2565 เพิ่มขึ้น 816,000 คนจากปี 2564 และ สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2543 เมื่อจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 882,000 คน

เจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานสถิติกล่าวว่า “ในปี 2565 จำนวนพนักงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมตามปกติ เช่นเดียวกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและความต้องการบริการดูแลที่เพิ่มขึ้น”

เมื่อแยกตามภาคส่วนพบว่าการจ้างงานที่เติบโตมากที่สุดในภาคการดูแลสุขภาพ สวัสดิการสังคม การผลิต ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมการบริการ อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้อยู่ที่ 2.9% ในปี 2565 ลดลง 0.8 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ในเดือนธันวาคม 2565 เกาหลีใต้เพิ่มงาน 509,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้จำนวนงานทั้งหมดอยู่ที่ 27.8 ล้านตำแหน่ง

ข้อมูลล่าสุดเกิดขึ้นในเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศเกาหลี (BOK) กำลังดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูง การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักจะนำไปสู่การลดลงของการจ้างงาน เนื่องจากบริษัทและครัวเรือนจะลดการใช้จ่ายลง

Leave a Reply