จากข้อมูลของ Department of Statistics Malaysia (DOSM) การว่างงานในมาเลเซียลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 600,900 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทำให้อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.6% DOSM กล่าวว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สถานการณ์ตลาดแรงงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือน จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง

จากข้อมูล จำนวนผู้มีงานทำยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้าเป็น 16.71 ล้านคน ในขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็น 69.8% จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 16.11 ล้านคน

DOSM กล่าวว่าตลาดแรงงานคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงบวกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปี 2566

Leave a Reply