รัฐมนตรีกระทรวงภายในประเทศของมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียจะยกเว้นโควตาการจ้างงานในอุตสาหกรรมหลัก ๆ เพื่อเร่งการจ้างแรงงานต่างชาติ เนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหลักหลายแห่งในประเทศ

รายงานระบุว่านายจ้างไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบโควตาและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ อีกต่อไปเมื่อจ้างแรงงานต่างชาติจาก 15 ประเทศ แต่จะได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากข้อกำหนดนี้เป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งมีผลใช้กับการยื่นคำขอใหม่เท่านั้น

มาเลเซียกำลังเพิ่มการรับสมัคร กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องมาจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2565 มาเลเซียอนุมัติใบสมัครงานเพียง 676,070 ใบจากทั้งหมด 1.6 ล้านใบ

Leave a Reply