ข้อมูลที่รัฐบาลเผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง 1.2% ในเดือนพฤศจิกายนจากปีก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง 0.9% ในเดือนพฤศจิกายน

Leave a Reply