สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนธ.ค.อยู่ที่ 107.86 ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.89% เนื่องจากราคาพลังงานและอาหารยังคงสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อเทียบรายปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 6.08% ใกล้เคียงกับที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ 5.5% เป็น 6.5%

ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานเนื่องจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ควบคุมระดับการผลิต ส่งผลให้อุปทานการผลิตพลังงานตึงตัวขึ้น กระทบต่อราคาขายปลีกของพลังงานไฟฟ้าและก๊าซในครัวเรือน ราคาพลังงานที่สูงขึ้น การขึ้นค่าแรง อัตราดอกเบี้ย และการลดค่าเงินบาท ล้วนเป็นต้นทุนแฝงในเกือบทุกกระบวนการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการหลายประเภทค่อยๆ เพิ่มขึ้น

Leave a Reply