ข้อมูลของรัฐบาลแสดงเมื่อวันพุธว่าคำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนตุลาคมจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรหลักเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6%

คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการใช้จ่ายด้านทุนในช่วงหกถึงเก้าเดือนข้างหน้า

Leave a Reply