เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัว 0.8% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสเดือนก.ค.-ก.ย. ช้ากว่าที่คาดไว้ 1.2%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าจะลดลง 1.1%

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า GDP หดตัว 0.2% เทียบกับการลดลง 0.3% ในไตรมาสก่อนหน้า

Leave a Reply