อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 47.9 เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 และแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยในฐานะ ทั้งหมดคือ 42.0 ดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานคือ 45.2 และดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในอนาคตคือ 56.4

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงาน GDP ขยายตัว 4.5% ในไตรมาส 3 ปี 2565 และคาดการณ์ GDP ทั้งปีเติบโต 3.2% ขณะที่ GDP เติบโต 3-4% ในปี 2566 เนื่องจาก ต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

ปัจจัยบวกอื่นๆ ได้แก่ ราคาน้ำมันในประเทศที่ลดลง ราคาพืชผลหลายชนิดที่เพิ่มขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย

Leave a Reply