กระทรวงพาณิชย์ได้เผยแพร่ประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สำหรับไตรมาสที่สาม จากการประมาณการนี้ เศรษฐกิจขยายตัว 2.9% ในไตรมาสนี้ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ 2.6% และการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2.7%

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง และตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน

การเผยแพร่ตัวเลข GDP ได้บรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เศรษฐกิจหดตัว 1.6% ในไตรมาสแรกและ 0.6% ในไตรมาสที่สอง สหรัฐฯ อยู่ในภาวะถดถอยทางเทคนิค

Leave a Reply