จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 93.89 ลดลง 3.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) ดัชนี MPI เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.17%

อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) อยู่ที่ 59.91% ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 63.34% ในเดือนกันยายน ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 63.06%

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ MPI ลดลงในเดือนตุลาคมเกิดจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางแห่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ เช่น การส่งออกที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเร็วกว่าที่คาดไว้และการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดที่หดตัวจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในประเทศจำนวนมากยังคงขยายตัวได้ดี เช่น รถยนต์ น้ำมันปาล์ม และอาหารสัตว์

Leave a Reply