ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศบนเว็บไซต์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า ธปท. และธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้เปิดตัวระบบชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดข้ามพรมแดน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือข้ามพรมแดนต่อไป

แถลงการณ์ระบุว่า “วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 เวียดนามและไทยเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงการชำระเงินด้วย QR อย่างเป็นทางการ โดยมีนาย Nguyen Xuan Phuc ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”

เป้าหมายของระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนคือการรับและชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และคุ้มค่า นอกจากนี้ โครงการนี้ยังส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินและการตั้งถิ่นฐาน

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตตามเวลาจริงที่งานเปิดตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของการนำระบบไปใช้

Leave a Reply