ธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี (LPR) ไว้ที่ 3.65% และอัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปีที่ 4.30%

LPR หนึ่งปีของจีนเป็นดัชนีของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชน LPR 5 ปีเป็นตัวบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยครัวเรือน รวมถึงอัตราจำนอง

ธนาคารประชาชนจีนตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้งสองอัตราหลังจากออกจากวงเงินสินเชื่อระยะกลาง (MLF) ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของจีนที่ 2.75% เมื่อวันที่ 15 พ.ย.

นอกจากนี้ ธนาคารประชาชนจีนยังอัดฉีดสภาพคล่อง 8.5 แสนล้านหยวน (120.16 พันล้านดอลลาร์) เข้าสู่ระบบการเงิน และให้สภาพคล่อง 1.72 แสนล้านหยวนผ่านธุรกรรมซื้อคืนย้อนกลับ 7 วันที่อัตราดอกเบี้ย 2%

Leave a Reply